Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 12

12. STERYLIZACJA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH, W TYM KOTÓW I PSÓW- SUK ORAZ SAMCÓW


Lokalizacja

Miasto Oleśnica

Skrócony opis

Sterylizacja zwierząt właścicielskich- kotów oraz psów, niezależnie od płci. Projekt ten cieszy się bardzo dużą popularnością z uwagi na cykliczność takiej możliwości dzięki projektowi z miasta. Rośnie świadomość wśród właścicieli zwierząt, ilość osób zainteresowanych skorzystaniem z projektu stale rośnie, dzięki czemu realnie spada wskaźnik bezdomności w mieście, co wpływa na wydatki miasta.

Opis zadania

Zadanie będzie polegało na sterylizacji zwierząt właścicielskich oraz programie edukacyjnym na temat sterylizacji zwierząt i sposobów zapobiegania bezdomności w mieście. Jego głównym założeniem będzie:
- ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów oraz kotów oraz ogólny nadzór nad ilością zwierząt  na terenie naszego miasta;
- monitorowanie sytuacji przez miasto, zmniejszenie bezdomności wśród zwierząt;
- zapobieganie wielu chorobom zwierząt (np. nowotworom, ropomaciczu);
- oszczędności w budżecie miasta związane z wydatkowaniem na bezdomność zwierząt;
- edukacja społeczeństwa w zakresie sterylizacji zwierząt;
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Oleśnica.  

  Działania edukacyjne będą polegać na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych wśród społeczności miasta Oleśnicy na temat sterylizacji: wpływu na bezdomność, plusów i minusów sterylizacji, a także samego przedstawienia tego zagadnienia ponieważ jest ono nadal często niezrozumiałe dla części społeczeństwa.
  Na zabieg sterylizacji składałoby się: sam zabieg sterylizacji oraz leczenie po zabiegu.

Bezdomność rodzi się w domu. Szacunkowo 80% zwierząt, które trafiają do schronisk rodzi się w domach. Statystycznie w polskim schronisku umiera co trzecie zwierzę, których odłowienie, utrzymanie oraz opieka spoczywa nad włodarzami miasta. Z roku na rok sytuacja bezdomnych zwierząt w Polsce wygląda coraz gorzej. W roku 2006 wyłapano 75 000 bezdomnych zwierząt, natomiast w roku 2015 aż 86 000.  W polskich schroniskach czeka na swoją szansę około 100 000 zwierząt, kolejne 50 000 czeka w fundacjach, hotelikach i domach tymczasowych. W mieście Oleśnica zauważa się poprawę bezdomności wskutek działania programu. Najlepszym przykładem na potwierdzenie tych argumentów jest m.in. gmina Myszków. Wdrożony program kastracji i czipowania zwierząt właścicielskich, w ciągu zaledwie 3 lat zaowocował spadkiem profilaktycznych jakim jest sterylizacja. Liczby bezdomnych zwierząt spadają o 50 procent.

Uzasadnienie realizacji zadania

  To czysta oszczędność, przy jednocześnie dobrze funkcjonującym systemie ochrony zwierząt.
  Oszczędność publicznych środków- do schronisk będzie trafiać mniej zwierząt na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta, ponieważ pieniądze przeznaczone na przyjęcie
i utrzymanie zwierząt w schroniskach będzie można przeznaczyć na inne, bardziej pożądane przez mieszkańców cele.
  Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych to jedyna skuteczna metoda walki z bezdomnością.

Projekt zweryfikowany pozytywnie pod względem merytorycznym w dniu 7 września 2022 r.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
STERYLIZACJA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH, W TYM KOTÓW I PSÓW- SUK ORAZ SAMCÓW