Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 4

4. Zielone ulice na Ratajach - ETAP I


Lokalizacja

Ostatni odcinek ulicy Henryka Łasaka przy kładce nad Stawy.

Skrócony opis

Obsadzenie zielenią ścieżki łączącej Rataje - Stawy Miejskie.

Opis zadania

Projekt zakłada zazielenienie ciągów komunikacyjnych na Ratajach. Jako pierwszy etap posadzenie drzew przed kładką prowadzącą nad Stawy Miejskie. Będzie to pierwszy krok do tego, aby połączyć zieloną ścieżką Park nad Stawami z Pakiem przy ulicy Wielkopolnej i posadzić drzewa(lub wprowadzić inne formy roślinności) Tym samym zapewniając cień wzdłuż całej ulicy Henryka Łasaka. W następnych latach można stworzyć kolejne zielone ścieżki łączące parki miejskie w Oleśnicy, tak aby można było przejść od parku do parku,  nie wychodząc z terenów zielonych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Wysokie temperatury latem, które wciąż wzrastają, nagrzewają asfalt oraz beton i uniemożliwiają poruszanie się pieszo a już na pewno nie zachęcają do spacerów. Drzewa natomiast znacznie obniżają temperaturę powietrza, dając schronienie przed upałem, zwiększają retencje wody i oczyszczają powietrze. Dodatkowo drzewa posadzone wzdłuż chodników zachęcają do tego aby przemieszczać się pieszo. Ulica Łasaka z nasadzeniem drzew, łącząca dwa parki Park nad Stawami oraz mniej znany Park na ulicy Wielkopolnej ma tworzyć zielony korytarz, który umożliwi pokonanie trasy z parku do parku na pieszo otoczeniu roślinności, a przede wszystkim w cieniu drzew. Ma zachęcić mieszkańców Oleśnicy do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz poruszania się pieszo. Ułatwić poruszanie się osobom szczególnie wrażliwym na wysokie temperatury dodatkowo zachęcić Oleśniczan do eksplorowania mniej znanych zielonych części miasta. Mamy nadzieje ze to pierwsza z wielu inicjatyw zazielenienia rataj.

Projekt zweryfikowany pozytywnie pod względem merytorycznym w dniu 7 września 2022 r.