Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 7

7. DWA DUŻE DRZEWA przy siłowniach "Nad Stawami"


Lokalizacja

Teren przylegający do siłowni zewnętrznych i flowparku na terenie rekreacyjnym "Nad Stawami"

Skrócony opis

POSADŻMY DWA DUŻE DRZEWA  Proponuję zakup 2 szt. dużych 10 – 12 metrowych drzew i zasadzenie ich w sposób zapewniający od razu zacienienie części urządzeń do ćwiczeń, flowparku, lub placu zabaw „Smok” Nad Stawami.  Projekt wspierany przez Oleśnickie Stowarzyszenie Polska2050

Opis zadania

Proponuję zakup 2 szt. dużych 10 – 12 metrowych drzew i zasadzenie ich w sposób zapewniający zacienienie części urządzeń do ćwiczeń, flowparku, lub placu zabaw „Smok”

Uzasadnienie realizacji zadania

Kilkuletnie drzewa nie spełnią swojej funkcji ponieważ są zbyt małe i rosną zbyt wolno. Zarówno plac zabaw jaki i siłownie plenerowe w tamtym miejscu ze względu na wysokie temperatury są używane jedynie do godziny 9 rano a potem dopiero po zachodzie słońca. Sytuacje natychmiastowo może uratować posadzenie kilku wysokich drzew. Ze względu na konieczność wyjątkowego zadbania o podłoże oraz trudności jakie pojawiają się przy przesadzaniu dużych drzew – proponuję na próbę 2 szt jeżeli drzewa się przyjmą może to być dobry kierunek dla miasta.

Projekt zweryfikowany pozytywnie pod względem merytorycznym w dniu 7 września 2022 r. Komisja Weryfikacyjna podwyższyła szacunkowy koszt zadania do 60.000 zł z uwagi na specjalistyczny charakter usługi i trudno dostępny pod względem dojazdu ciężkim sprzętem teren przewidziany do posadzenia drzew.