Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 8

8. KRÓLICZE OPOWIEŚCI – OLEŚNICKIE KRÓLIKI SKACZĄ WYŻEJ - PŁASKORZEŹBY Z KRÓLIKAMI NA FASADACH MIEJSKICH BUDYNKÓW


Lokalizacja

FASADY BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO MIASTA, nad gzymsami, we wnękach po oknach, przy rynnach, w zaskakujących przechodnia miejscach – np. okolice rynku, stawy miejskie, na charakterystycznych budynkach MIEJSKICH np. MOKiS, Biblioteka, Ratusz, kamieniczki, uliczki w Rynku, Atol, ulica 3-go maja, dworzec, liceum etc.

Skrócony opis

KRÓLICZE OPOWIEŚCI – PŁASKORZEŻBY Z KRÓLIKAMI  W OLEŚNICY - ATRAKCJA TURYSTYCZNA. Króliki mieszkają na Oleśnickich trawnikach już ponad 10 lat, są lubiane przez mieszkańców i zadziwiają turystów. Wykorzystajmy to więc i umieśćmy KAFELKI Z KRÓLIKAMI w różnych częściach miasta. Taka nasza oleśnicka wersja wrocławskich krasnali. Niech króliki przyciągną turystów. Projekt wspierany przez Polska 2050

Opis zadania

Proponuję zamówienie, dokonanie zakupu i montaż  15 ceramicznych kafli, płaskorzeźb z artystycznie zaprojektowanym królikiem stylizowanym i dedykowanym wybranemu miejscu, oraz trwałe ich zamontowanie na fasadach BUDYNKÓW MIEJSKICH , na różnych wysokościach. Ceramiczne płaskorzeźby z królikami powinien zaprojektować i  wykonać doświadczony artysta przy zaangażowaniu dzieci i młodzieży z Oleśnicy, na artystycznych warsztatach.  Jako miejsca idealne proponujemy gzymsy, puste wnęki pookienne ,  fasady budynków, zaskakujące miejsca przy charakterystycznych budynkach miejskich np. MOKiS, Biblioteka, Ratusz, kamieniczki, uliczki w Rynku, Atol, ulica 3-go maja, dworzec, liceum etc.

Uzasadnienie realizacji zadania

Od ponad dekady króliki  żyją w przestrzeni miejskiej naszego miasta, stały się nie tylko atrakcją dla mieszkańców i turystów lecz również kolejnym symbolem Oleśnicy - miłym i wesołym. Mimo wielu przebudów, remontów miejsc ich bytności,  króliki radzą sobie doskonale z tymi trudnościami i w dalszym ciągu zamieszkują zielone sfery w centrum miasta. Ponieważ próba ulokowania figurek królików w przestrzeni miejskiej skończyła się niepowodzeniem z uwagi na kradzieże i wandalizm - kafle z królikami  tym razem w formie płaskorzeźb wmontowanych i wklejonych w fasady, umieszczonych na różnych wysokościach mają szansę na długowieczność. Projekt na pewno wymaga zaangażowania miasta w uzyskanie zgody konserwatora zabytków  lecz uważam, że miasto dzięki temu zyska wyjątkową i wyróżniającą nas w Polsce atrakcje turystyczną co przełoży się na same oczywiste pozytywy dla Oleśnicy więc sprawa jest warta większego zaangażowania na różnych szczeblach.

Projekt zweryfikowany pozytywnie pod względem merytorycznym w dniu 7 września 2022 r.