Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Zadaszone huśtawki na terenie Miasta


Lokalizacja

Tereny miejskie

Skrócony opis

Zamontowanie 5 zadaszonych huśtawek w wyznaczonych miejscach na terenie Miasta Oleśnicy

Opis zadania

Zamontowanie huśtawek zwiększy ilość miejsc wypoczynku na terenie Miasta oraz da możliwość schronienia. Huśtawki te urozmaicą starszym osobom wypoczynek, a młodszym dadzą nieco frajdy. Są ciekawą alternatywą dla zwykłych ławek.

Uzasadnienie realizacji zadania

Uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, zwiększenie komfortu wypoczynku na świeżym powietrzu.

Projekt zweryfikowany pozytywnie pod względem merytorycznym w dniu 7 września 2022 r.